Căn hộ

Từ tầng 3-30 bao gồm 672 căn hộ với diện tích từ 68,9 – 93,7 m2. Khối  tháp căn hộ chia làm 2 đơn nguyên.
 
Tầng 3: Diện tích sàn điển hình 2.338m2, với 231m2 diện tích sân vườn. 24  căn/ tầng.
 
Tầng 4,6,8,10,12,14,16: Diện tích sàn xây dựng 2.338m2, với 77,5m2 sân  vườn. 24 căn/ tầng.
 
 
Tầng 17 đến tầng 30: diện tích sàn 2.260m2. 24 căn/tầng..